Trygghetstorsken

Du har en god och stilla tillvaro. Men du måste leva lite! Livet behöver inte endast bestå av finkultur och tyst avdelning på tåget. Ut och träffa folk omedelbart.